Rizzardo BrenioliMountain: sprint/col results
yearteamnatioTourGiroVuelta
1960AtalaItaly 
   
 
1959AtalaItaly 
   
 
1958Italia,AtalaItaly
   
318Mendelpass/Passo della Mendola1