Giacomo NizzoloMountain: sprint/col results
yearteamnatioTourGiroVuelta
2019Dimension DataItaly
   
   
 
2018TrekItaly  
   
2017TrekItaly 
   
 
2016TrekItaly 
   
 
2015TrekItaly 
   
 
2014TrekItaly 
   
 
2013RadioShackItaly 
   
 
2012RadioShackItaly